Estat del carrer Martineta Comissió del 20.06.07?

Al juny es va parlar amb l'enginyer Tècnic de l'Ajuntament,el Sr. Vicenç Ruiz Martinez, per tal d'obtenir una resposta sobre l'estat actual del carrer Martineta amb el següent resultat:
  • Amb la subvenció que van obtenir es va fer una inversió en les bombes, però no és suficient per arranjar el 100% del problema.

  • Ara s'envia la retro cada vegada que fa falta netejar la brutícia del clavegueram.

  • L'arranjament del carrer Martineta és una de les inversions que obres té contemplades en el nou contracte d'aigües.